EduBase je softwarový nástroj, ktorý prináša do výučby úžasné nové možnosti ako využiť technológie na vyučovaní a ako s nimi na hodine pracovať. Vďaka EduBase si môžete vytvoriť digitálny obsah (učebné materiály) alebo použiť existujúci materiál a prezentovať ho ako na interaktívnu tabuľu, tak v počítačoch žiakov alebo na akomkoľvek  zariadení, ktoré si  žiak prinesie (tablet, smartfón, a pod.).

Novy čas

Štvrtáci z Trstenej vymenili notebooky za PC tablety

This slideshow requires JavaScript.

Na rozdiel od bežných tabletov majú  deti k dispozícii kompaktné zariadenie, ktoré plne nahradí klasický počítač, vďaka čomu na ňom bez problémov napíšu aj domácu úlohu

Trstená, 5. marca 2014 – Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej už dlho patrí k priekopníkom v oblasti zavádzania informačných technológií do vyučovacieho procesu. V školskom roku 2007/2008 dostali  prváci z tejto školy ako prví na Slovensku notebooky, ktoré na vyučovaní používali spolu so šlabikárom či inými bežnými pomôckami. Po  šiestich rokoch škola opäť inovuje a jej štvrtáci si tentokrát medzi prvými vyskúšajú vzdelávanie s novými PC tabletmi, ktoré plnohodnotne nahradia bežný počítač. Spolu s dvadsiatimi kusmi modelu Prestigio MultiPad Visconte s operačným systémom Microsoft Windows 8.1 dostali na každodennú prácu v škole aj interaktívnu tabuľu Prestigio MultiBoard.

Za iniciatívou Vzdelávame pre budúcnosť, ktorá sa na škole realizuje v spolupráci so spoločnosťami Microsoft Slovakia a Prestigio, stojí aj mladý učiteľ Peter Pallo. Jeho túžbou vždy bolo, aby žiaci mohli pracovať s modernými technológiami priamo v laviciach bez toho, aby sa museli premiestňovať do počítačovej učebne. Najskôr sa so svojou vtedajšou triedou prvákov zapojil do projektu Notebook pre každého žiaka. „Stretli sme sa s rôznymi reakciami, niektorí odborníci dokonca polemizovali, či je vôbec vhodné, aby deti  vo veku 6-7 rokov používali počítače počas vyučovania. Dnes je zo všetkých zrealizovaných výskumov jasné, že tento projekt priniesol pozitívne výsledky, hovorí učiteľ Peter Pallo, ktorý sa ani po tomto úspechu neprestal zaujímať o nové možnosti.

Na Základnú školu Rudolfa Dilonga tak pribudlo celkom 20 kusov nových tabletov Prestigio MultiPad Visconte a k nim interaktívny panel  Prestigio MultiBoard, ktorý zastúpi klasickú školskú tabuľu aj projektor. Učiteľ aj jeho žiaci si najviac pochvaľujú, že nové tablety s klávesnicou sú oveľa ľahšie ako notebooky a vďaka operačnému systému Microsoft  Windows 8.1 im otvárajú širšie možnosti pri vyučovaní. Tablety dnes už používajú na viacerých školách, všetky však s operačným systémom Android. Tým pádom nemôžete využívať množstvo  výborných výukových programov, ktoré zvykneme využívať a sú historicky  na platforme Windows,hovorí P. Pallo.

Na rozdiel od bežných tabletov dokáže MultiPad Visconte  s  bezdrôtovou klávesnicou s touchpadom plne nahradiť bežný počítač, takže žiak si na ňom bez problémov napíše čitateľský denník či seminárnu prácu. Jeho súčasťou je totiž aj kancelársky balík s Microsoft Office pre študentov a domácnosti a okrem bežných aplikácií tak na ňom môžete plnohodnotne pracovať s textovými dokumentmi, tabuľkami a elektronickou poštou. Značka Prestigio sa okrem iného zameriava aj na komplexné riešenia v oblasti vzdelávania a k našim interaktívnym tabuliam teraz pribudol ďalší skvelý nástroj, ktorý robí vyučovací proces jednoduchším a interaktívnym. Tešíme sa, že PC tablet Visconte budú používať  práve deti, ktoré tak majú výbornú príležitosť pochopiť, že tablet nie je určený len na zábavu, ale je možné sa s ním vzdelávať  i pracovať,hovorí regionálny manažér značky Prestigio Július Masár.

Dlhoročnú spoluprácu s modernou školou z Trstenej oceňuje aj Paula Okániková, manažérka vzdelávacích programov  zo spoločnosti Microsoft Slovakia: Vybavenie tabletovej triedy na ZŠ R. Dilonga v Trstenej je súčasťou širšej iniciatívy spoločnosti Microsoft Vzdelávame pre budúcnosť. V rámci nej v najbližšom období prinesieme do viacerých slovenských škôl tabletové zariadenia, ktoré považujeme za top, čo sa týka aktuálnej ponuky a ich využitia v školskej triede. Veríme, že nestačí, ak učíme žiakov obsah len konzumovať, ale ho aj vytvárať a kriticky hodnotiť a tieto zariadenia k takejto forme výučby určite prospejú.

This slideshow requires JavaScript.

Na tento deň sme sa pripravovali už od začiatku mesiaca október 2013. Zavítali sme do školskej knižnice, kde sme si vybrali spoločne knihu od spisovateľky Gabriely Futovej: Naša mama je BOSORKA.

Na prvý dojem dosť kontroverzný názov detskej knihy, ale po vniknutí do deja nám bol dôvod pomenovania mamy „BOSORKA“ objasnený. Knihu sme si rozdelili podľa rozprávok a putovala domov do postele každého žiaka. Následne sa s ňou vrátil do triedy a podelil sa o zážitky z deja, prípade svojich snov, ak sa v nich stretol s postavami z príbehu…

Medzinárodný deň školských knižníc sme sa rozhodli stráviť v mestskej knižnici. Predsa len je to hlavná knižnica nášho mesta Trstená a čítať v nej nám príde ako pocta. Vedúca knižnice pripravila pre nás krátku besedu. Potom sa priestory KNIŽNICE premenili na nahrávacie štúdio, v ktorom žiak natočil svojho kamaráta, aby zdokumentoval aspoň jeden dej rozprávky z knihy Naša mama je BOSORKA. Deti odbúrali strach pred kamerou a svojimi čitateľskými výkonmi potvrdili status, že sú už štvrtáci. Následne sme mohli výkony čítania porovnať s prvým ročníkom, keďže podobné čitateľské okienko sme natočili aj v prvom ročníku. Posúďte sami…

FOTOALBUM

Video z 4. ročníka

Video z 1. ročníka

Technológie zmenili život mojím žiakom…. 


Od prvej triedy pracujeme s notebookmi tak ako s knihou. Budujem u  žiakov  pozitívny vzťah Notebook/Žiak,  ktorý sa odzrkadľuje v záverečnej fáze vzdelávania na prvom stupni ZŠ.
„ Pán učiteľ, už mi je lepšie…“ , telefonuje žiak na PN mne do triedy „…. rád sa s vami spojím.  Doma sa nudím, chcem sa učiť s vami, aby som nemal potom toho veľa pri prepisovaní D.Ú“
Otvorí si svoj notebook, prihlási sa na Lync, zazvoní a v triede sa zobrazí na IT tabuli cez webinár. Na tvári zažiari veľký úsmev, že vidí svojich spolužiakov a oni jeho. Posedáva si  doma pri teplom čajíku, papa keksík a sleduje zdieľaný obraz tabule v notebooku, počúva výklad učiteľa a pracuje zarovno so spolužiakmi v triede…. Nie je v triede a predsa tam je.
„ Pán učiteľ veď sa hlásim, vyvolajte aj mňa…“ reakcia online žiaka, keď som si nevšimol na obrazovke jeho zodvihnutú ruku.  „Ukáž nám svoju detskú izbu….“, nadhodia rozhovor spolužiaci cez prestávku.
A tak sa vzdelávame, zabávame a prežívame chvíle spoločne ako jedna veľká rodina, napriek nepriazni zdraviu a osudu. Ten doposiaľ určoval hranice: Ak si chorý, zostaň doma… snáď učivo časom dobehneš.
Tvrdenie: „Nebol som v škole, keď ste to preberali.“  už nemusí nájsť opodstatnenie.

Začíname pracovať v KODU GAME LAB

A je na svete prvý projekt. Tento produkt je ukážkou toho, ako sa dá spojiť KODU LAB s vyučovaním. Po úvahách o možných ekologických havariách a rizikách na našej planéte ZEM, vznikol nasledovný projekt. Na základe diskusie sme určili čo nesmie v hre chýbať a akým smerom sa má uberať celá výstavba ostrova, aby zachytil naše úvahy. Myslím, že viac už nie je čo dodať, pretože je to popisané v nasledujúcom videu…

Viac na našej novej stránke o KODU