Ukážka z hodiny čítania

Posted: 15. apríla 2008 in Notebook pre každého (žiaka)

Hodina čítania je dosť náročná na motiváciu. Ponúkam jeden zo spôsobov, ako ju urobiť pútavou a netradičnou.
Toto video nemôžeme  považovať za ukážku vzorovej 45 minútovej hodiny.Mojím cieľom nie je natočiť video o klasickej hodine s úvodom, motivačnou časťou… Chcem ním poukázať halvne na možnosti  využitia IKT. Čiže vždy sa budem snažiť natočiť niečo zaujímavé z hodiny, ponuknúť a ukázať realizovaný nápad, ako zapojiť IKT do vyučovacej hodiny. Konkrétne na tomto videu z hodiny čítania som volil aj spoločné čítanie. Dôvod je technický, aby bolo na videu počuť čítaný text ako celok. Samozrejme na hodine nechýbal rozbor textu, hra na detektíva (vyhľadaj slová)… No pre krátkosť minutáže to tam pochopiteľne chýba, čo neznamená, že som to na hodine neodučil. Úsmev Ale tieto zásady sú učiteľom známe zo štúdia na PF. Skôr sa vo videu  zameriavam na možnosti efektívnej práce s IKT na hodine. Deťom sa hodina veľmi páčila. Bolo to pre ne niečo nové, pútavé a poučné. Pripomeniem, že skôr, ako už čítali  na mikrofón, text si dôkladne prirpavili po sluchovej aj artikulačnej stránke v rámci samostatnej práce, čo je vo videu "stroho" zachytené…

Príprava učiteľa:

Cieľ hodiny: Zdokonalenie sa v čítaní s porozumením, upevňovanie návykov správnej artikulácie , nadobudnutie skúseností s verejným vystupovaním

Štruktúra hodiny

Čas

Organizačná časť, metodický postup

Pomôcky

Úvod
a motivácia

 Oboznámnie sa s hodinou, rozhovor o redaktoroch v TV, čítačka v TV…
Jazyková rozcvička: Na tabuľu sa premietnú jazykolami, ktoré deti čítajú…

Notebook, projektor, plátno

HLAVNÁ ČASŤ
Expozícia
Nácvik čítania nového článku z čitanky…

TRMA a VRMA
Učiteľ prečíta vzorovo text, rozbor textu a rozhovor o neporiadku, neprirpavenosti do školy, práce, zhon… (VMR)
Orientácia v texte, vyhľadávanie slov (detektív).

Čitanka
2. roč.
str. 112

Fixácia
Upevňovanie návykov v čítaní s dohliadnutím na plynulosť, artikuláciu a porozumenie textu

10´

10´

10´

Frontálne, skupinové a samostatné čítanie textu po laviciach, dvojiciach, CH a D…

Práca s multimediálnou čítankou:
Nájdeme si na internete obsah multimediálnej čítanky (MČ)
Vypočujeme si vzorový text, rozhovor o článku Recept psíka a mačičky…

Medzipredmetové vzťahy: stručná charakteristika a rozdiely medzi psom a mačkou, ukážaka zvierat s animáciami
CD Prírodoveda 2

Samotné čítanie detí priamo z notebookov. Voľba ľubovoľného článku v MČ, samostatný rozbor a príprava textu po artikulačnej stránke na hru: Redaktor v TV

Didaktická hra: Redaktor v TV
Deti chodia postupne s notebookmi ku tabuli a prezentujú svoje čítanie spolu so zvukom v texte MČ

Čitanka 
str. 112

notebooky
internet
reprobedne
mikrofón
CD: Prírodoveda 2

Záver

Zhrnutie hodiny a vyhodnotenie aktivít…
D.Ú.: Zvoliť si doma v MČ ľubovoľný článok, pripraviť si ho po artikulačnej stránke a do zošita napísať stručný obsah článku.

 

 

    

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s