Hodina Slovenského jazyka

Posted: 5. júna 2008 in Videoučebnica IKT v praxi ucitela
Do našej IKT učebnice pribudla ďalšia zaujímavá ukážka z hodiny SJ v ôsmom ročníku. Odučil ju môj kolega  Mgr. Ľuboslav Smatana. Pán učiteľ na hodine použil prezentáciu v PowerPointe a žiaci pracovali s internetom, programom Word a Works. Myslím, že ukážka z hodiny nám ponúka konrétny príklad, ako jednoduchou formou s využitím IKT spestriť a zefektívniť hodinu SJ na druhom stupni. Stačí naozaj málo, no pre niekoho veľa, chuť psutiť sa do niečoho podobného.
Na hodine mali žiaci zapožičané notebooky od druhákov. Nemuseli sme sa tak s celou triedou sťahovať do PC učebne… Má to viac príčin o ktorých  sa dočitate v nasledujúcom blogu.
 
 

téma:  SYNTAX – Opakovanie tematického celku  (slovenský jazyk 8. ročník)

typ hodiny:   Hodina precvičovania a upevňovania vedomostí

vyučovacia forma:   Frontálne opakovanie, samostatná práca 

pomôcky:       interaktívna tabuľa, notebooky ,  pracovné listy k téme, písacie potreby,           dataprojektor   

vstupné vedomosti: žiaci sa už oboznámili so syntaxou v predchádzajúcich ročníkoch, kde získali aj základné zručnosti  pri určovaní vetných členov a grafického zobrazovania vety

cieľ: oživiť si vedomosti získané v predchádzajúcich ročníkoch a precvičiť si získané vedomosti a zručnosti hravou a názornou formou  

Organizácia a priebeh hodiny:

  1. Úvod – administrácia, oboznámenie žiakov s témou a priebehom hodiny
  2. Frontálne opakovanie – žiaci si pomocou prezentácie v PowerPointe spoločne overujú, správne odpovede na zadané otázky a popritom si vlastne zopakujú základné  vedomosti zo skladby ( definície, teóriu ale aj praktické určovanie vetných členov a grafické znázornenie vety.)
  3. Hlavná časť – žiaci pracujú samostatne pod vedením vyučujúceho na jednotlivých zadaniach v pracovných listoch, ktoré dostali e-mailom na svoje e-mailové adresy. Svoje riešenia zaznamenávajú do pracovných listov. Medzitým vyvolaný žiak pracuje za učiteľovým notebookom, vypracuje časť zadania na známku. Po vypracovaní každý žiak posiela svoj vypracovaný pracovný list späť učiteľovi na jeho e-mailovú adresu na kontrolu.
  4. Kontrola riešení –žiaci si môžu skontrolovať riešenia aj e-mailovou výmenou medzi sebou. V prípade, že úlohu nezvládli hľadajú chyby.
  5. Záver – vyhodnotenie hodiny      
 
       
 
  
 
 
 
 
 
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s