Hodina Prírodovedy

Posted: 8. júla 2008 in Videoučebnica IKT v praxi ucitela

Hodina prírodovedy, ktorú odučila moja kolegyňa, Ing. Andrea Hradiská v siedmom ročníku, nadväzuje na myšlienku: Notebooky pre triedy. Po dohode si pani učiteľka pripravila hodinu s tým, že sa deťom na dva dni zapožičali notebooky pre každého žiaka. Mohla si tak pripraviť nie len samostatnú prácu v triede, ale zadať domácu úlohu cez tento notebook. Ináč sa hodina ničím nelíšila od jej tradičných. IKT využívala samozrejme aj pred touto ponukou.

 

Tematický celok:  Tráviaca sústava

Téma:  Stavba a činnosť jednotlivých častí tráviacej sústavy ( prírodopis- 7. ročník )

Typ hodiny: kombinovaná

Trieda:   7.A

Vyučovacie metódy:  vysvetľovanie- prezentácia, riadený rozhovor, frontálne skúšanie,     demonštrácia   pomôcok, práca s výukovým programom

Výchovno- vzdelávacie ciele: 1. Oboznámiť žiakov so stavbou tráviacej sústavy človeka.

                                                                  2. Poukázať na závislosť dĺžky a členitosti tráviacej sústavy

                                                                      od zloženia potravy.

                                                                  3. Naučiť žiakov stavbu jednotlivých častí tráviacej sústavy

                                                                      v závislosti od ich funkcií.

                                                                  4.  Informovať žiakov o niektorých chorobách tráviacej

                                                                       sústavy a o možných spôsoboch prevencie spolu

                                                                       s každodennou hygienou.

Didaktické pomôcky:       nástenný obraz tráviacej sústavy človeka

          notebooky ( prezentácia, výukový program Ľudské telo)

          dataprojektor

          mikroskop ( prenášajúci obraz cez PC)

          pomôcky na mikroskopovanie ( mikroskopický preparát)

          učebnica

 

Štruktúra hodiny:

 

1. Úvod:   organizačná časť: – zápis do triednej knihy

                                                                 – prezentácia žiakov

2. Preverovanie vedomostí:    frontálne skúšanie žiakov z predchádzajúceho tematického  

                                                                    celku: „ Dýchacia sústava “

3.Kognitívna etapa: Po motivácii žiakov a ich oboznámení s témou vyučovacej hodiny žiaci       

                                               získavajú nové informácie z pripravenej prezentácie v PowerPointe,

                                               ktorá je z učiteľovho notebooku premietaná na plátno.                                                                            Riadeným rozhovorom žiaci aktívne pracujú.

                                               Pre názornosť majú k dispozícii aj mikroskop a mikroskopické

preparáty. Mikroskop je napojený na notebook učiteľa a jeho výstup je taktiež premietaný na plátno.

Potom žiaci pracujú so svojimi notebookmi s výukovým programom Ľudské telo- priestorovo vidia jednotlivé časti tráviacej sústavy, ich fungovanie. Obrázky sú dopĺňané hovoreným aj písaným textom.

4.Rekapitulačná etapa: Po vysvetlení a zopakovaní učiva si žiaci zapisujú poznámky

     z prezentácie. Je im zadaná domáca úloha, ktorú majú spracovať

     na svojich notebookoch a zaslať emailom učiteľovi. Ten úlohu        

     vyhodnotí a spätne zašle odpoveď emailom (na ďalšej vyučovacej

     hodine skontroluje, či žiak odpoveď čítal).

5.Záver:  Učiteľ vyhodnotí priebeh vyučovacej hodiny a prácu žiakov.

 

                                                

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s