Archive for the ‘Iné’ Category

Tak a máme za sebou úspešný tretíročník v Triede na dotyk. Za rok sme toho zažili veľmi veľa. Ak chcete vedieť čo všetko sa udialo nahliadnite do našej fotogalérie z 3. ročníka.

Už tradične sme zakončili školský rok na dvojdňovom pobyte v Oraviciach. Zažili sme veľa zábavy a nechýbal rozlúčkový  guľáš s našimi rodičmi, táborový deň naopak s Vianocami, Silvestrom a kupačkou 🙂

Pekné prázdniny a hurá na oddych načerpať síl do pre nás v tomto zložení posledného 4. ročníka 🙂 Ďakujem rodičom za ústretovú spoluprácu počas celého školského roka.

Reklamy

This slideshow requires JavaScript.

Štyri roky ubehli ako voda. Prežili sme toho naozaj veľa. Nie všetko zo života našej triedy bolo  možné zachytiť fotografiou či kamerou. V každom prípade ďakujem za veľké obohatenie. Moje poďakovanie patrí nie len žiakom ale aj rodičom. Rozlúčili sme sa dôstojne na  trojdňovom výlete tak ako to vieme len my. Rodičia a deti sa stali mojimi blízkymi priateľmi… Ďakujem za všetko.

Fotoalbum z rozlúčkového výletu 

 

This slideshow requires JavaScript.

Na tento deň sme sa pripravovali už od začiatku mesiaca október 2013. Zavítali sme do školskej knižnice, kde sme si vybrali spoločne knihu od spisovateľky Gabriely Futovej: Naša mama je BOSORKA.

Na prvý dojem dosť kontroverzný názov detskej knihy, ale po vniknutí do deja nám bol dôvod pomenovania mamy „BOSORKA“ objasnený. Knihu sme si rozdelili podľa rozprávok a putovala domov do postele každého žiaka. Následne sa s ňou vrátil do triedy a podelil sa o zážitky z deja, prípade svojich snov, ak sa v nich stretol s postavami z príbehu…

Medzinárodný deň školských knižníc sme sa rozhodli stráviť v mestskej knižnici. Predsa len je to hlavná knižnica nášho mesta Trstená a čítať v nej nám príde ako pocta. Vedúca knižnice pripravila pre nás krátku besedu. Potom sa priestory KNIŽNICE premenili na nahrávacie štúdio, v ktorom žiak natočil svojho kamaráta, aby zdokumentoval aspoň jeden dej rozprávky z knihy Naša mama je BOSORKA. Deti odbúrali strach pred kamerou a svojimi čitateľskými výkonmi potvrdili status, že sú už štvrtáci. Následne sme mohli výkony čítania porovnať s prvým ročníkom, keďže podobné čitateľské okienko sme natočili aj v prvom ročníku. Posúďte sami…

FOTOALBUM

Video z 4. ročníka

Video z 1. ročníka

Začíname pracovať v KODU GAME LAB

A je na svete prvý projekt. Tento produkt je ukážkou toho, ako sa dá spojiť KODU LAB s vyučovaním. Po úvahách o možných ekologických havariách a rizikách na našej planéte ZEM, vznikol nasledovný projekt. Na základe diskusie sme určili čo nesmie v hre chýbať a akým smerom sa má uberať celá výstavba ostrova, aby zachytil naše úvahy. Myslím, že viac už nie je čo dodať, pretože je to popisané v nasledujúcom videu…

Viac na našej novej stránke o KODU

ZŠ Rudolfa Dilonga 3.A

This slideshow requires JavaScript.

Dočkali sme sa. Trieda Malých bádateľov získala koncom roka štedrý dar. Dnes dostali do rúk novú generáciu notebookov, ktoré ich čakali spolu s ich anjelikmi vďaka projektu

                              Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe

Je to už tretia generácia notebookov určená pre projekt Notebook pre každého žiaka. Deti sa tak môžu tešiť novinkám ktoré táto rada modelov prináša do vyučovania spolu s Windows 8 a Office 365. Touto cestou chcem poďakovať našej pani riaditeľke, ktorá nám umožnila zmodernizovať náš systém a vynovila notebookovu triedu Malých bádateľov z 3.A o tieto nové prírastky.

Moji žiaci sa tak môžu tešiť na nové bádateľské hodiny, uľahčené o aplikácie W8. Nová generácia notebookov je tak pripravená a plne vyzbrojená do vzdelávania v období, ktoré napreduje s modernou dobou a vyžaduje si, aby napredovali aj metódy našej práce.

Okrem už tradičného edukačného softvéru a e-learningového prostredia, ktorý sa stal po rokoch klasikou na vyučovaní, prináša prostredie Windows 8 nové možnosti, ako zefektívniť vyučovanie. Notebook je nakonfigurovaný pre každého žiaka samostatne.

Prostredie pracovnej plochy sa ničím nelíši od prostredia notebookov, ktoré sme prevádzkovali doposiaľ. Pribudol k nim len komunikačný program Lync2010. Vďaka inovatívnemu prostrediu W8 a jeho Widgetom je teraz uľahčená práca aj so sociálnym prostredím žiakov.

Laicky vysvetlím nakonfigurovanie týchto notebookov:

Každý žiak ma tzv. tri kontá napojené a zosynchronizované na komunikačné a emailové linky, fotogalériu a dokumenty.

1. Vlastné konto Gmail, kde bude dostávať svoju osobnú poštu

2. Spoločné triedne konto Hotmail spojené so SkyDrive

Zvolil som jedno spoločné konto tak, aby si žiaci mohli na jeden SkyDrive ukladať spoločné projekty, úlohy a zadania. Fotografie a rôzne dokumenty. Keďže ide o spoločné konto, každý žiak ma k nemu automaticky prístup. W8 plne podporuje aplikáciu SkyDrive ktorá sa synchronizuje zakaždým po online pripojení a všetky zavesené dokumenty sa automaticky synchronizujú do priečinkov v každom notebooku. Následne každá úprava v akomkoľvek súbore daného žiaka zosynchronizuje priečinky automaticky pre všetkých naraz. Tak majú žiaci k týmto materiálom prístup aj v režime offline. Aplikáciu SkyDrive nájdu vo Widgetoch W8 a nemusia ju vyhľadávať na internete. Jedným klikom sú tam, kde potrebujú.

3. Vlastné konto Office365

Toto prostredie budú žiaci využívať hlavne pri plnení projektového zadania. Microsoft Lync umožňuje komunikáciu z domova i v škole. Zároveň ponúka priestor na spoluprácu vďaka zdieľanej ploche. Žiaci tak môžu pracovať na jednom projekte nezávisle od seba a od prostredia, kde sa práve nachádzajú. Následne môžu s okolitými školami, ktoré sú zapojené do projektu Office 365 nadviazať spoluprácu cez videokonferencie v prostredí Outlook, ktoré umožňuje známe zdieľanie jednej prezentácie na ploche, alebo aj samotné prostredie interaktívnej tabule všetkým pripojeným účastníkom videokonferencie.

Toľko v skratke o tom, čím je výnimočnejšia generácia nových notebookov s prostredím W8. Už žiadne zdĺhavé vypisovanie a pamätanie si adries, emailových kont a pod. Všetko je urýchlené cez aplikácie a widgety v inovatívnom prostredí Windows 8.

Čaká nás ešte dlhá cesta, pokiaľ sa žiaci s tým oboznámia do takej roviny, aby im všetky tieto vymoženosti pri ich vzdelávaní boli osožné a zautomatizované. Ale to je už najmenej. Prostriedky sme vďaka projektu nadobudli, ostáva ich efektívne užívať. Bude to pre žiakov bádanie, hra a zábava. Už to nebude len o edukačnom softvéri a elearnignovom portály: čítaj, zaklikni, doplň/oprav správne. Prichádza  už nová generácia vzdelávacích metód spojená s intenzívnejšou komunikáciou, kooperáciou a s budovaním tímového ducha v triede, ale aj za hranicami triedy a školy. Verím, že vďaka tomuto prístupu, budú tieto deti o to viac pripravené do života, v ktorom sú technológie súčasťou našej existencie.

FOTOALBUM Z ODOVZDÁVANIA

DilongStar 2013

Posted: 6. júna 2013 in DilongStar, Iné

Viac sa dočítate tu.

Viac sa dočítate tu.

This slideshow requires JavaScript.