Archive for the ‘Kid Witness News’ Category

Po úspechu v Európe a víťazstvom s filmom Moja mama  dostali naši žiaci ako cenu miestenku medzi 18 krajín sveta na Summit KWN v Tokiu. Film v réžii žiakov šíri myšlienku úcty k mame. Ponúka myšlienku, aby sme nepremárnili chvíle s našimi najbližšími. Tento príbeh vyvolal emócie u nejedného diváka. Vďaka tomuto úspešnému scenáru sme sa z Európy ako Slováci dostali až do Tokia.

Lepší život, lepší svet- Better life, better world

To bola téma tohtoročného (prvého)  KWN global summitu, ktorý sa uskutočnil v Tokiu, kde sme s filmom Moja mama reprezentovali Slovensko a našu školu ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená. Súčasťou summitu bolo aj hľadanie a riešenie problémov, s ktorými sa naša budúca generácia bude stretávať. Oboznámili sme sa s problémami Tokia a iných krajín, ktoré sa na summite zúčastnili.

K naším žiakom boli pridelení žiaci z Ománu a Vietnamu. Nastal stret troch rozdielnych kultúr a národov.  Okrem úžasných priateľských zážitkov sme jeden druhému predstavovali svoju rodnú krajinu. V rámci tém KWN summitu sme sa zamerali na mestský vývoj Tokia ,ale aj našich krajín, riešili problémy a ponúkali na ne riešenia. Súčasťou bola aj práca v teréne, pri ktorej sme navštevovali najzaujímavejšie miesta a spoznávali japonskú  kultúru.

Boli sme radi, že sme našu krajinu mohli reprezentovať pred 18 krajinami sveta ako napríklad: Brazília, Panama, Amerika, Tanzánia, Omán, Spojené Arabské Emiráty, Vietnam, Čína, Malajzia, Thajsko, Indonézia, Kanada, Japonsko, Hong Kong. Hlavnú filmársku cenu si prebrali v našej kategórii detskí filmári z Činy.

Nereprezentovali sme len film Moja mama a jeho myšlienku. Mali sme zostrih aj z najkrajších kútov Slovenska. Nejedna krajina nám závidela krásy našej vlasti na čo sme boli patrične hrdí.

Ďakujeme spoločnosti Panasonic a mestu Trstená za podporu. Ďakujeme aj Ing. Marekovi Gálikovi za sprevádzanie našich žiakov počas pobytu v Japonsku.

Fotogaléria z Tokia Summit

Fotogaléria z Tokia aktivity

Fotogaléria Tokio

Reklamy

Tretiaci sa podieľali pri natáčaní filmu Moja mama. Tím filmárov našej školy režíroval film do celosvetovej súťaže Kids Witness News. Myšlienkou filmu bolo poukázať na dôležité postavenie našich mám medzi nami. Film sa naozaj podaril. Deti boli veľmi prirodzené a pravdovravné. Po pozretí vyhŕkne nejednému divákovi slza. Aj bez zbytočných slov pochopí odkaz tohoto filmu verejnosti. Deti s ním zaznamenali veľký úspech. Vyhrali národné kolo a v auguste cestujú na celosvetové finále KWN do Tokia.
Ďakujem mojim žiakom za ich úprimné a pravdivé výpovede, bolo mi cťou pracovať s tak talentovaným filmovým štábom.

Deti  bojujú proti rasovým predsudkom
Ďalšie úspechy, tentokrát s filmom s rómskou tematikou Každý sme iní.

This slideshow requires JavaScript.

S tromi soškami Oskarov, z toho jedným absolútnym, sa vrátili naši filmári Základnej školy Rudolfa Dilonga z celoslovenskej filmárskej súťaže Slovenský detský Oskar. Súťaž  vyvrcholila v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Celkovo 109 príspevkov v deviatich kategóriách a dvoch vekových skupinách hodnotila päťčlenná porota v zložení Patrik Pašš, garant Ateliéru strihovej skladby VŠMU, Anton Szomolányi, dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Zora Hudíková, vedúca Ústavu mediálnej tvorby Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy a moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie Joj Adriana Kmotríková. Porote predsedala Petra Kolevská, herečka, moderátorka, scenáristka a televízna producentka.

 Tri sošky, štyri ocenenia

Film Každý sme iní dostal špeciálnu cenu poroty za réžiu, prvú cenu za krátky hraný film a  porota k tomu pridala ešte cenu za pedagogickú činnosť pre Petra Palla a Luciu Kortmanovú.
Špeciálnu cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdal osobne Dušan Čaplovič kolektívu mladých autorov zo ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej za krátky hraný film Každý je iný a všetci sme si rovní.
“Udelil som ju za skutočne nadčasovú reflexiu autorov, ktorá sa netýka len Slovenska, ale týka sa celej našej planéty. Ak sa budeme takto správať jeden k druhému, tak táto planéta má nádej na prežitie,” uviedol pre TASR Dušan Čaplovič

 „Toľko ocenení sme nečakali,“ hovorí Peter Pallo. „Najviac nás potešila verejná pochvala od ministra školstva a jeho slová, že sme si cenu, vzhľadom na naše aktivity, zaslúžili.“  Jedna soška Oskara skončila v Základnej škole Dlhá nad Oravou, kde v súčasnosti Lucia Kortmanová učí.

Nechceme  predsudky
Päťminútový hraný dokument Každý sme iní má poukázať na rovnocennosť medzi ľuďmi, na to, že hoci sme odlišní, navzájom sme si rovní. „Na Orave žije málo Rómov, ale ľudia voči nim majú predsudky,“ hovorí Pallo. „Nežijeme s nimi, sú ďaleko, máme len informácie sprostredkované cez televíziu. Preto si deti vybrali túto tému, aby videli, ako naozaj žijú.“

Film začína roztržkou bielych detí s rómskym. Odsudzujú ho, nechcú ho medzi seba prijať. Mladý Róm však berie biele dieťa a oboznamuje ho s rómskym životom. Filmársky štáb najskôr navštívi múzeum rómskej kultúry v Martine. „Tam sa deti oboznámili s históriou, dozvedeli sa o rómskych návykoch.“ Cesta filmárov pokračuje v rómskej osade pri Spišskej Novej Vsi. „Privítali nás milí a srdeční ľudia, inteligentní s obrovským talentom na hudbu.“ Deti v tejto časti poukazujú na rómsky spôsob života a upozorňujú, že hoci je iný, odzrkadľuje rómsku kultúr, ktorú treba ho prijať.

 Tento film v rámci celosvetovej súťaže KWN získal v rebríčku  spomedzi viac ako 1200 filmov sveta 11. miesto.

This slideshow requires JavaScript.

Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom realizujeme so žiakmi 6.A triedy nový projekt, prostredníctvom ktorého sa žiaci oboznamujú s rómskou kultúrou (históriou, zvykmi, tradíciami), čo im umožní lepšie pochopiť správanie a postoje svojich rómskych spolužiakov. Výsledkom projektu je DVD film natočený žiakmi, v ktorom zachytili rôznorodosťnázorov, postojov, návykov v slovenskej a rómskej rodine (komunite), vzájomné rešpektovanie sa a spolupráca žiakov odlišných kultúr.

Už po druhý krát sa náš päťčlenný videotím pod vedením mňa a pani učiteľky Lucie Kortmanovej zapojil do národného kola Kid Witness News 2012. Súťaž Kid Witness News (ďalej len KWN) je medzinárodný program spoločnosti Panasonic, ktorý má povzbudiť žiakov základných škôl k rozvíjaniu tvorivých a organizačných aktivít prostredníctvom používania moderných video technológií. Z veľkého množstva rôznorodých tém, sme si po spoločnej diskusii vybrali tému komunikácia. Snahou žiakov bolo zachytiť rôznorodosť kultúr a vzájomné rešpektovanie jednotlivých kultúrnych rozdielov. Žiaci sa bližšie oboznámili s rómskou kultúrou (históriou, zvykmi, tradíciami), čo im umožnilo lepšie pochopiť správanie a postoje rómskych žiakov a rovesníkov. Úlohou filmu je ukázať okoliu, v čom sme si podobní a v čom odlišní, prelomiť bariéru z narastajúcej nedôvery voči Rómom a hľadať vzájomne prospešné formy spolužitia. Tento rok vybrala odborná komisia spomedzi množstva prihlásených videotímov len päť a tím Malých reportérov z Trstenej bol medzi nimi. 16. 3. 2012 sa videotímy zo ZŠ Rudolfa Dilonga z Trstenej, Gymnázia Angely Merici z Trnavy, zo ZŠ Vyhne, ZŠ Vendelína Javorku zo Žiliny a zo ZŠ Krosnianska z Košíc stretli na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislave. Po premietnutí jednotlivých päťminútových filmov oznámil predseda poroty Pavol Barabáš výsledky. Náš film dostal ocenenie za najlepšiu kameru a taktiež najdôležitejšie ocenenie a to absolútne prvenstvo v národnom  kole a postup na európske kolo.

Premiéra filmu je plánovaná na mesiac október 2012.

This slideshow requires JavaScript.

V čase od 1. decembra 2010 do 30. novembra  2011 prebiehal na portáli www.modernyucitel.net  už 6. ročník Veľkej súťaže portálu Moderný učiteľ o najlepšie projektové vyučovanie. Súťažilo sa v piatich kategóriách a práce v každej kategórii hodnotili trojčlenné komisie zložené o recenzentov a spolupracovníkov portálu. V každej kategórii boli ocenené 3 najlepšie práce učiteľov materských, základných a stredných škôl. Tí najlepší idú reprezentovať Slovensko  v marci 2012 na európsku konferenciu Innovative Education Forum do Lisabonu.

Medzi najúspešnejšími sme sa ocitli spolu s Luciou Kortmanovou s našou prácou Používaj, ale neznič. V náročnej kategórii Pohár víťazov pohárov sme získali prvé miesto. Spolu s Máriou Grafovou, Katarínou Poláčikovou a Gabrielou Strýčkovou cestujeme na európsku konferenciu, kde budeme môcť svoj projekt prezentovať medzi najúspešnejšími projektmi inovatívnym učiteľom z celej Európy. Veríme, že na tomto podujatí nazbierame nové inšpirácie do našej pedagogickej praxe a stretnutie sa s novými zanietenými učiteľmi Európy bude pre nás dostatočne stimulujúce.

Ceny  úspešným účastníkom  súťaže odovzdala  na slávnostnom vyhodnotení v Microsofte20. decembra 2011 Paula Kozubíková, manažérka iniciatívy Partneri  vo vzdelávaní spoločnosti Microsoft. Touto cestou sa chceme poďakovať organizátorom súťaže za celkový priebeh, ale aj vytvorenie príjemnej atmosféry na vyhodnotení.

FOTOALBUM

Tu sú výsledky jednotlivých kategórií:

Kategória Pohár víťazov pohárov
1. miesto Mgr. Peter Pallo, Mgr. Lucia Kortmanová, ZŠ R. Dilonga , Trstená
  Používaj, ale neznič
2. miesto Mgr. Ľuboslav Galád, ZŠ s MŠ Halič, Družstevná 11, Halič
  Po stopách minutej energie
3. miesto Mgr. Miloš Bélik, ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava
  Tvorme a hrajme kvízy
 

Kategória 1.stupeň základných a špeciálnych škôl

1. miesto Mgr. Mária Grafová, SZŠ Ružomberok
  Mýty a legendy
2. miesto Mgr. Jaroslava Ďuricová, ZŠ Mukačevská 1, Prešov
  Les v škole
3. miesto Mgr. Ibolya Straussová, ZŠ Klátovská 56, Nižný Klátov
  O psíčkovi a mačičke
   
Kategória 2.stupeň základných a stredných škôl
1. miesto PaedDr. Katarína Poláčiková, ZŠ s MŠ Brezovica, Školská 321, Trstená
  Ako išla matematika do rozprávky
2. miesto PaedDr. Tatiana Trojanová, ZŠ Trstená, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená
  Viac nás spája ako rozdeľuje
3. miesto PaedDr. Eva Talianová, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa
  Modrá všetkými zmyslami
   
Kategória stredné školy
1. miesto Ing. Darina Králiková, Ing. Katarína Fúsková, SOŠ Levická  40, 950 03 Nitra
  Potrebujeme poistenie?
2. miesto Ing. Darina Králiková, Ing. Katarína Fúsková, SOŠ Levická  40, Nitra
  Cesta za zdravím
3. miesto Mgr. Janka Veselovská , OA Liptovský Mikuláš
  Po stopách liptovských autorov
   
Kategória materské školy
1. miesto PaedDr. Gabriela Strýčková, MŠ Švantnerova1, 841 01  Bratislava
  Chráňme si planétu Zem
2. miesto Mgr. Edita Katonová, PaedDr. Lívia Lelkesová, MŠ Š. Majora 560,  925 22  Veľké Úľany
  Čarokrásna jeseň
3. miesto Bc. Zuzana Kriváneková, MŠ Slniečko, Zdravotnícka 622/28, 946 52 Imeľ
  Pečieme medovníčky

This slideshow requires JavaScript.

Týždeň víťazov

V školskom roku 2010/2011 sa náš video tím zo ZŠ R. Dilonga z Trstenej zapojil do súťaže Kid Witness News (KWN), ktorú už od roku 1989 organizuje firma Panasonic po celom svete.

Po niekoľkých mesiacoch skvelej tímovej práce a kreatívnych nápadov sa nám podarilo natočiť krátky ekologický film „Používaj, ale neznič !“ Po úspešnom slovenskom kole sme sa v máji tohto roku zúčastnili európskeho kola v Hamburgu, kde náš film získal absolútne prvenstvo a možnosť reprezentovať Európu na celosvetovom finále v slnečnej Kalifornii v Los Angeles. Týždeň víťazov priamo v Hollywoode s nami absolvovali aj video tímy z Ruska, Japonska, Singapuru, Nového Zélandu a z USA. Naše filmy hodnotil šesťčlenný tím porotcov z rôznych krajín sveta. Náš film získal prestížne ocenenie „Best videography award“.  

Stále usmiati a ochotní organizátori súťaže pre nás pripravili bohatý program zameraný predovšetkým na nadviazanie nových priateľstiev a nadobudnutie nových vedomostí z oblasti filmovania. Žiaci našej slovenskej výpravy Natália Janolková, Dominika Letášiová a Šimon Medvecký na úrovni reprezentovali našu krajinu. Bez problémov predstavili Slovensko, mesto Trstená a prácu nášho video tímu v anglickom jazyku.

Navštívili sme štúdiá Panasonic-u, kde sme sa dozvedeli ako sa natáčajú 3D filmy. Najviac nás zaujali UNIVERSAL STUDIOS v Hollywoode. Prežili sme filmové zemetrasenie, útok King Konga na náš vláčik v 3D, videli sme horieť autá, aj filmovú záplavu. Pozreli  sme si najznámejšie miesta v LA, napríklad Chinese Theater, Rodeo Drive. Večerali sme v luxusnej štvrti Beverly Hills, nakupovali v známom nákupnom centre Farmer´s Market. Nezabudnuteľné pre nás bolo slávnostné  odovzdávanie cien. Červený koberec, slávnostné oblečenie, množstvo fotografov, televízny štáb, svetlá a dôležití hostia dodávali tomuto večeru vážnosť a neopakovateľnosť danej chvíle. „Cítila som sa ako niečo viac než len obyčajné dieťa. Ako človek, ktorý má možnosť zmeniť svoj život za pár mesiacov“, vyjadrila svoje pocity z tohto večera Dominika. Posledný deň v LA sme strávili na známej pláži Santa Monica. Celý deň sme sa kúpali síce v studenom, ale krásnom Pacifickom oceáne.

Nikdy nezabudneme  na nových priateľov z Ameriky a Nového Zélandu, na luxus a zábavu, na oceán a na mesto snov – Los Angeles. 

Ďakujeme firme Panasonic za súťaž KWN, ktorá umožňuje mladým, šikovným ľudom rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti a dáva im mnoho príležitostí na nadväzovanie nových kontaktov a priateľstiev.

FOTOALBUM

Mgr. Lucia Kortmanová