Archive for the ‘Projektové vyučovanie’ Category

This slideshow requires JavaScript.

Na tento deň sme sa pripravovali už od začiatku mesiaca október 2013. Zavítali sme do školskej knižnice, kde sme si vybrali spoločne knihu od spisovateľky Gabriely Futovej: Naša mama je BOSORKA.

Na prvý dojem dosť kontroverzný názov detskej knihy, ale po vniknutí do deja nám bol dôvod pomenovania mamy „BOSORKA“ objasnený. Knihu sme si rozdelili podľa rozprávok a putovala domov do postele každého žiaka. Následne sa s ňou vrátil do triedy a podelil sa o zážitky z deja, prípade svojich snov, ak sa v nich stretol s postavami z príbehu…

Medzinárodný deň školských knižníc sme sa rozhodli stráviť v mestskej knižnici. Predsa len je to hlavná knižnica nášho mesta Trstená a čítať v nej nám príde ako pocta. Vedúca knižnice pripravila pre nás krátku besedu. Potom sa priestory KNIŽNICE premenili na nahrávacie štúdio, v ktorom žiak natočil svojho kamaráta, aby zdokumentoval aspoň jeden dej rozprávky z knihy Naša mama je BOSORKA. Deti odbúrali strach pred kamerou a svojimi čitateľskými výkonmi potvrdili status, že sú už štvrtáci. Následne sme mohli výkony čítania porovnať s prvým ročníkom, keďže podobné čitateľské okienko sme natočili aj v prvom ročníku. Posúďte sami…

FOTOALBUM

Video z 4. ročníka

Video z 1. ročníka

Viac sa dočítate tu.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Ďakujem Jakubkovi a jeho ocinovy za túto dôkladnú prípravu na hodinu a jeho obohatenie o vedemosti svojich spolužiakov. Viac uvidíte v tomto videu…

Sila: Možnosti pohonu ozubenými kolieskami, remeňovým a reťazovým prevodom…

Takto inovatívne skupina tretiakov Malých bádateľov pripravila na krúžku LEGO svoju prezentáciu na zadanú tému. Myslím, že tu netreba komentár 🙂 Ďakujem aj ockovi Marekovi G. za spoluprácu… 🙂 U nás v triede pojem: Kooperácia rodičia-škola sú naozaj na úrovni.

This slideshow requires JavaScript.

Pátracia akcia bola úspešná

This slideshow requires JavaScript.

Tak sme sa konečne dočkali. Po dlhej príprave, indíciách a úlohách prišiel deň D. V tento deň sa nám konečne podarilo nájsť strateného Ferda. Pred tým mali žiaci vedomostný výcvik a nadobudnuté vedomosti/zručnosti mohli priamo overiť v teréne, ako samostatný jedinec a člen záchrannej skupiny.

Pátrací deň bol plný úloh, prekvapení a hlavne bádatelia vynaložili poriadne fyzické úsilie na hranici svojich možností, aby mohli nájsť kamaráta Ferda. Ten ich sprevádzal cez telefón a nabádal ich k cieľu cez indície a GPS body. Deti pri hľadaní využívali internet, mobil, iPad, GogleMaps a iné aplikácie, ktoré im boli nápomocné a bez nich by pátracia akcia nebola natoľko úspešná.

Reportáž z pátrania vznikla aj vďaka šikovným reportérom, ktorí si na hodinách slohu a tvorivého čítania pripravili synchrón, následne ho v skupinách nafilmovali tak, aby sedel s filmovým obsahom, získaným v teréne.