Archive for the ‘Projektové vyučovanie’ Category

This slideshow requires JavaScript.

Na tento deň sme sa pripravovali už od začiatku mesiaca október 2013. Zavítali sme do školskej knižnice, kde sme si vybrali spoločne knihu od spisovateľky Gabriely Futovej: Naša mama je BOSORKA.

Na prvý dojem dosť kontroverzný názov detskej knihy, ale po vniknutí do deja nám bol dôvod pomenovania mamy „BOSORKA“ objasnený. Knihu sme si rozdelili podľa rozprávok a putovala domov do postele každého žiaka. Následne sa s ňou vrátil do triedy a podelil sa o zážitky z deja, prípade svojich snov, ak sa v nich stretol s postavami z príbehu…

Medzinárodný deň školských knižníc sme sa rozhodli stráviť v mestskej knižnici. Predsa len je to hlavná knižnica nášho mesta Trstená a čítať v nej nám príde ako pocta. Vedúca knižnice pripravila pre nás krátku besedu. Potom sa priestory KNIŽNICE premenili na nahrávacie štúdio, v ktorom žiak natočil svojho kamaráta, aby zdokumentoval aspoň jeden dej rozprávky z knihy Naša mama je BOSORKA. Deti odbúrali strach pred kamerou a svojimi čitateľskými výkonmi potvrdili status, že sú už štvrtáci. Následne sme mohli výkony čítania porovnať s prvým ročníkom, keďže podobné čitateľské okienko sme natočili aj v prvom ročníku. Posúďte sami…

FOTOALBUM

Video z 4. ročníka

Video z 1. ročníka

Viac sa dočítate tu.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Ďakujem Jakubkovi a jeho ocinovy za túto dôkladnú prípravu na hodinu a jeho obohatenie o vedemosti svojich spolužiakov. Viac uvidíte v tomto videu…

Sila: Možnosti pohonu ozubenými kolieskami, remeňovým a reťazovým prevodom…

Takto inovatívne skupina tretiakov Malých bádateľov pripravila na krúžku LEGO svoju prezentáciu na zadanú tému. Myslím, že tu netreba komentár 🙂 Ďakujem aj ockovi Marekovi G. za spoluprácu… 🙂 U nás v triede pojem: Kooperácia rodičia-škola sú naozaj na úrovni.

This slideshow requires JavaScript.

Pátracia akcia bola úspešná

This slideshow requires JavaScript.

Tak sme sa konečne dočkali. Po dlhej príprave, indíciách a úlohách prišiel deň D. V tento deň sa nám konečne podarilo nájsť strateného Ferda. Pred tým mali žiaci vedomostný výcvik a nadobudnuté vedomosti/zručnosti mohli priamo overiť v teréne, ako samostatný jedinec a člen záchrannej skupiny.

Pátrací deň bol plný úloh, prekvapení a hlavne bádatelia vynaložili poriadne fyzické úsilie na hranici svojich možností, aby mohli nájsť kamaráta Ferda. Ten ich sprevádzal cez telefón a nabádal ich k cieľu cez indície a GPS body. Deti pri hľadaní využívali internet, mobil, iPad, GogleMaps a iné aplikácie, ktoré im boli nápomocné a bez nich by pátracia akcia nebola natoľko úspešná.

Reportáž z pátrania vznikla aj vďaka šikovným reportérom, ktorí si na hodinách slohu a tvorivého čítania pripravili synchrón, následne ho v skupinách nafilmovali tak, aby sedel s filmovým obsahom, získaným v teréne.

Fotoalbum

V rámci iniciatívy Partneri vo vzdelávaní spoločnosť Microsoft organizuje po celom svete desiatky podujatí, ktoré sú miestom pre výmenu skúseností inovatívnych učiteľov. Ich vyvrcholením bolo celosvetové stretnutie Microsoft Partners in Learning Global Forum, ktoré sa tento rok konalo v Prahe. Globálne fórum iniciatívy Partneri vo vzdelávaní sústreďuje na jednom mieste tie najlepšie projekty a myšlienky inovatívnych učiteľov z celého sveta. Tento rok sa ho v Prahe, pod mottom Na vašich nápadoch záleží, zúčastnilo viac ako 500 pedagógov z 80 krajín (USA, Afrika, India, Austrália, Singapur, Libanon, Egypt, Mauritius, Pakistan, Slovensko…).

Účastníci svetového podujatia boli vybraní z celkového počtu viac ako 250 000 učiteľov, ktorí odprezentovali svoje idey v rámci stretnutí na regionálnej úrovni. Z ich projektov bolo vybraných finálnych 18, ktoré získali ocenenie Innovative Educator Awards.

Slovensko na svetovom fóre reprezentovali učitelia Lucia Kortmanová zo Základnej školy v Dlhej nad Oravou a Peter Pallo zo základnej školy R. Dilonga v Trstenej s projektom Používaj, ale neznič, ktorého cieľom je povzbudiť ekologické zmýšľanie žiakov. Tí, v rámci projektu analyzovali život na zemi v minulosti a teraz.

Počas niekoľkodňového stretnutia učitelia prezentovali svoje projekty a zároveň obohatili svoje vedomosti o ďalšie inovatívne myšlienky a zdieľali svoje nápady na pracovných workshopoch.

Lucia Kortmanová a Peter Pallo: „Mali sme po prvý krát možnosť zúčastniť sa takéhoto celosvetového podujatia pre učiteľov a sme nadšení. Získali sme množstvo podnetov pre našu prácu v triede a pozitívnu energiu od ostatných kolegov zo sveta, z ktorej budeme ešte dlho čerpať. Je dobré vidieť, že aj ostatní učitelia bojujú s rôznymi prekážkami v budovaní moderného vzdelávania pre našich žiakov. Inšpirovali sme sa ako tieto prekážky prekonávať a nestrácať entuziazmus pre naše povolanie.“

Pedagógovia predviedli svoju inovatívnu učiteľskú prax prostredníctvom virtuálnej prehliadky triedy a praktickou ukážkou projektového vyučovania. Absolvovali rozhovory s porotcami, kde učitelia popisovali priebeh ich inovatívneho prístupu k študentom, ktorým zároveň riešia dôležité kompetencie 21. storočia ako je napríklad spolupráca, kritické myslenie a sociálna zodpovednosť s využitím efektívnych a pútavých technologických nástrojov.

„Je skvelé, že sa aj naši učitelia môžu zúčastňovať takýchto kvalitných podujatí, ktoré sú plné nadšených a šikovných ľudí a skvelých nápadov, ako zmeniť naše tradičné školy na miesta, ktoré budú mať naši študenti radi. Na miesta, kde ich učiteľ nebude len zdrojom vedomostí a informácií, ale bude ich mentorom, ktorý ich naučí tieto informácie spracovať, vyhodnocovať a využiť v prospech svoj ako aj celej komunity,“ povedala manažérka lokálneho slovenského programu Partneri vo vzdelávaní Paula Kozubíková Okániková.

Sprievodným podujatím fóra bolo aj prvé osobné pracovné stretnutie riaditeľov a manažérov inovatívnych škôl, ktoré spoločnosť Microsoft pre tento rok vybrala do špeciálneho globálneho programu Innovative Schools Program. Bezplatný prístup ku najlepším svetovým odborníkom pre oblasť školstva a možnosť získať cenné poznatky pre ďalší rozvoj a napredovanie získa 60 tzv. „Pathfinder“ škôl. Do programu sa pre tento rok úspešne dostalo aj Súkromné bilingválne gymnázium zo Spišskej Teplice.

V rámci fóra spoločnosť Microsoft navyše oznámila predĺženie jej záväzku investovať do programu Partneri vo vzdelávaní. Počas najbližších 5 rokov plánuje program podporiť sumou 250 miliónov dolárov. Za 15 rokov táto suma tak bude predstavovať viac ako 750 miliónov dolárov.

Fotoalbum